Dec 11, 2019   6:19 p.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bratislava Kollárovo Square - public space
Written by (author): Bc. Dávid Podešva
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Summary:Úlohou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu Kollárovho námestia v Bratislave. N námestí prevažuje v sieti verejných priestorov hlavne tranzitná funkcia, čo má negatívny dopad na celé námestie a úroveň využitia celého priestoru námestia. Jeho vnímanie v očiach návštevníkov je prevažne negatívne, námestie nevyužíva svoj celkový potenciál, pričom je jeho technický stav nedostačujúci. Nevyhnutnosť zásahu dosvedčuje aj dlhodobo plánovaná rekonštrukcia zahŕňajúca výstavbu parkoviska. Cieľom návrhu bakalárskej práce bolo vytvoriť alternatívne spracovanie plánovaného zámeru. Presmerovanie dopravy, vytvorenie kultúrnych predpriestorov, revitalizácia zelene, doplnenie vodných prvkov a ďalšie zmeny umožnili vytvoriť doteraz chýbajúci program námestia. Zatraktívnenie námestia v návrhu bakalárskej práce tak poskytuje priestory na aktivity nielen kontaktným inštitúciám, stálym či príležitostným návštevníkom.
Key words:Kollárovo námestie, voľný čas, verejný priestor

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited