24. 1. 2020  6:19 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Autor: Bc. Dávid Podešva
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Karol Görner, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - Kollárovo námestie - verejný priestor
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu Kollárovho námestia v Bratislave. N námestí prevažuje v sieti verejných priestorov hlavne tranzitná funkcia, čo má negatívny dopad na celé námestie a úroveň využitia celého priestoru námestia. Jeho vnímanie v očiach návštevníkov je prevažne negatívne, námestie nevyužíva svoj celkový potenciál, pričom je jeho technický stav nedostačujúci. Nevyhnutnosť zásahu dosvedčuje aj dlhodobo plánovaná rekonštrukcia zahŕňajúca výstavbu parkoviska. Cieľom návrhu bakalárskej práce bolo vytvoriť alternatívne spracovanie plánovaného zámeru. Presmerovanie dopravy, vytvorenie kultúrnych predpriestorov, revitalizácia zelene, doplnenie vodných prvkov a ďalšie zmeny umožnili vytvoriť doteraz chýbajúci program námestia. Zatraktívnenie námestia v návrhu bakalárskej práce tak poskytuje priestory na aktivity nielen kontaktným inštitúciám, stálym či príležitostným návštevníkom.
Kľúčové slová:Kollárovo námestie, voľný čas, verejný priestor

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene