Apr 7, 2020   0:59 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Danube's embankment, Bratislava
Written by (author): Bc. Zuzana Balážová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Summary:Celková filozofia návrhu spočíva vo vlnení Dunaja. Niet človeka, ktorého tento útvar nezaujme. Z vlniacich sa línii som vytvorila oddychovo rekreačnú cestu. Intímnosť prírody dodáva aj použitý materiál, ako kameň a drevo. Do prostredia sa zasahovalo iba minimálne.
Key words:prírodný park, nábrežie, Dunaj


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited