20. 1. 2020  9:53 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava - lokalita Dimitrovka
Autor: Ing. arch. Timea Jakubíková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - lokalita Dimitrovka
Abstrakt:ABSTRAKT Témou mojej diplomovej práce je tvorba urbanistickej štúdie Lokalita mesta Bratislava – Dimitrovka. V rámci predkladaného projektu je jeho cieľom dosiahnutie efektívnejšie využite uvedenej lokality s ohľadom na zvýšenie kvality života v predmetnom území prostredníctvom jeho revitalizácie ako aj funkčné napojenie existujúcej infraštruktúry na nové štruktúry v rámci predmetného územia. Projekt predstavuje synergiu viacerých zložiek aktívneho života obyvateľov a pridruženej občianskej vybavenosti. Jednotlivé zložky predkladaného projektu možno rozdeliť na športovú zónu, rekreačno-oddychovú zónu, predstaničnú zónu, vedeckotechnickú a interaktívnu zónu pridruženú k bývalej Dimitrovke, ostatnú zástavbu a samostatne rieši zeleň a dopravu. Projekt zároveň definuje výzvy a problémové oblasti, s ktorými sa bolo potrebné vysporiadať pri optimálnom nastavení využitia daného územia ako aj súvisiacej výstavy. Súčasťou projektu je aj definovanie príležitostí a potenciálu, ktorý dané územie ponúka na ďalší rozvoj. Celý projekt priamo nadväzuje na prediplomovú prácu a projekt územia severne od predmetného projektu tak, aby bola zachovaná plynulosť a priama väzba na predmetný projekt v súlade s urbanistickým, architektonickým a funkčným zameraním daného územia.
Klíčová slova:Dimitrovka, vlaková stanica Nové mesto, Kuchajda, doprava

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně