Dec 13, 2019   0:43 a.m. Lucia
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava - locality Dimitrovka
Written by (author): Ing. arch. Timea Jakubíková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - lokalita Dimitrovka
Summary:ABSTRAKT Témou mojej diplomovej práce je tvorba urbanistickej štúdie Lokalita mesta Bratislava – Dimitrovka. V rámci predkladaného projektu je jeho cieľom dosiahnutie efektívnejšie využite uvedenej lokality s ohľadom na zvýšenie kvality života v predmetnom území prostredníctvom jeho revitalizácie ako aj funkčné napojenie existujúcej infraštruktúry na nové štruktúry v rámci predmetného územia. Projekt predstavuje synergiu viacerých zložiek aktívneho života obyvateľov a pridruženej občianskej vybavenosti. Jednotlivé zložky predkladaného projektu možno rozdeliť na športovú zónu, rekreačno-oddychovú zónu, predstaničnú zónu, vedeckotechnickú a interaktívnu zónu pridruženú k bývalej Dimitrovke, ostatnú zástavbu a samostatne rieši zeleň a dopravu. Projekt zároveň definuje výzvy a problémové oblasti, s ktorými sa bolo potrebné vysporiadať pri optimálnom nastavení využitia daného územia ako aj súvisiacej výstavy. Súčasťou projektu je aj definovanie príležitostí a potenciálu, ktorý dané územie ponúka na ďalší rozvoj. Celý projekt priamo nadväzuje na prediplomovú prácu a projekt územia severne od predmetného projektu tak, aby bola zachovaná plynulosť a priama väzba na predmetný projekt v súlade s urbanistickým, architektonickým a funkčným zameraním daného územia.
Key words:Dimitrovka, vlaková stanica Nové mesto, Kuchajda, doprava

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited