23. 1. 2020  20:15 Miloš
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava - lokalita Dimitrovka
Autor: Ing. arch. Timea Jakubíková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Jan Komrska, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - lokalita Dimitrovka
Abstrakt:ABSTRAKT Témou mojej diplomovej práce je tvorba urbanistickej štúdie Lokalita mesta Bratislava – Dimitrovka. V rámci predkladaného projektu je jeho cieľom dosiahnutie efektívnejšie využite uvedenej lokality s ohľadom na zvýšenie kvality života v predmetnom území prostredníctvom jeho revitalizácie ako aj funkčné napojenie existujúcej infraštruktúry na nové štruktúry v rámci predmetného územia. Projekt predstavuje synergiu viacerých zložiek aktívneho života obyvateľov a pridruženej občianskej vybavenosti. Jednotlivé zložky predkladaného projektu možno rozdeliť na športovú zónu, rekreačno-oddychovú zónu, predstaničnú zónu, vedeckotechnickú a interaktívnu zónu pridruženú k bývalej Dimitrovke, ostatnú zástavbu a samostatne rieši zeleň a dopravu. Projekt zároveň definuje výzvy a problémové oblasti, s ktorými sa bolo potrebné vysporiadať pri optimálnom nastavení využitia daného územia ako aj súvisiacej výstavy. Súčasťou projektu je aj definovanie príležitostí a potenciálu, ktorý dané územie ponúka na ďalší rozvoj. Celý projekt priamo nadväzuje na prediplomovú prácu a projekt územia severne od predmetného projektu tak, aby bola zachovaná plynulosť a priama väzba na predmetný projekt v súlade s urbanistickým, architektonickým a funkčným zameraním daného územia.
Kľúčové slová:Dimitrovka, vlaková stanica Nové mesto, Kuchajda, doprava

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene