Feb 21, 2020   6:48 p.m. Eleonóra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bratislava- The Danube river banks, project
Written by (author): Ing. arch. Lucia Fiľová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Summary:Cieľom mojej prace bolo zatraktívnenie priestoru nábrežia. Aby nábrežie dostalo život, potrebuje ľudí preto som za prvoradé považovala odstránenie dopravnej komunikácie z povrchu a následne jej presunutie pod zem. Týmto riešením sa dosiahne určitá navádzajúca línia od priestoru námestia Ľudovíta Štúra, ktorá návštevníka dostáva na samotné nábrežie. Celý priestor nábrežia som sa snažila zatraktívniť navádzajúcimi pešími líniami, oddychovými plochami zelene a tiež prístupom k vode, ktorý umožňujú tri výškovo rozdielne terasy.
Key words:Pešia línia, Atraktívny priestor, Prístup k vode


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited