23. 1. 2020  22:48 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Autor: Bc. Lenka Guláčová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Abstrakt:Rozšírenie a dotvorenie centra mesta novou mestotvornou zástavbou ( Eurovea, River Park, Vydrica ), dochádza k zvýšeniu nárokov na dopravu, čím vzrastie frekvencia automobilov a MHD na nábreží Dunaja. Snahou môjho riešenia je zmeniť organizáciu nábrežia na kľudnú pešiu promenádu, pomocou podzemnej komunikácie ( električková trať ostáva zachovaná na teréne ). Nábrežie sa tak odľahčí od dopravy a vznikne nábrežie atraktívne pre oddych, rekreáciu a zábavu, či už pre ľudi prichádzajúcich z Petržalskej strany ( Sad J. Kráľa) alebo Starého mesta ( napojení na Hviezdoslavovo námestie ) Navrhla som dvojstupňovú promenádu, ktorá by zabezpečila pohyb peších na novovzniknutom ťahu Eurovea a Riverpark. Ďalším prínosom je oživenie nábrežia a pritiahnúť ľudí ( vďaka novovzniknutým kaviarničkám, sprístupnením nábrežia k vode, doplnením urbanistické priestoru atraktivitami zaujímavými pre všetky vekové kategorie).
Klíčová slova:dvojstupňová promenáda, oživenie nábrežia, prístup k vode


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně