Dec 11, 2019   4:02 a.m. Hilda
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Nábrežie Dunaja v Bratislave
Written by (author): Bc. Lenka Guláčová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Summary:Rozšírenie a dotvorenie centra mesta novou mestotvornou zástavbou ( Eurovea, River Park, Vydrica ), dochádza k zvýšeniu nárokov na dopravu, čím vzrastie frekvencia automobilov a MHD na nábreží Dunaja. Snahou môjho riešenia je zmeniť organizáciu nábrežia na kľudnú pešiu promenádu, pomocou podzemnej komunikácie ( električková trať ostáva zachovaná na teréne ). Nábrežie sa tak odľahčí od dopravy a vznikne nábrežie atraktívne pre oddych, rekreáciu a zábavu, či už pre ľudi prichádzajúcich z Petržalskej strany ( Sad J. Kráľa) alebo Starého mesta ( napojení na Hviezdoslavovo námestie ) Navrhla som dvojstupňovú promenádu, ktorá by zabezpečila pohyb peších na novovzniknutom ťahu Eurovea a Riverpark. Ďalším prínosom je oživenie nábrežia a pritiahnúť ľudí ( vďaka novovzniknutým kaviarničkám, sprístupnením nábrežia k vode, doplnením urbanistické priestoru atraktivitami zaujímavými pre všetky vekové kategorie).
Key words:dvojstupňová promenáda, oživenie nábrežia, prístup k vode


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited