24. 1. 2020  2:15 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Autor: Bc. Lenka Guláčová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Abstrakt:Rozšírenie a dotvorenie centra mesta novou mestotvornou zástavbou ( Eurovea, River Park, Vydrica ), dochádza k zvýšeniu nárokov na dopravu, čím vzrastie frekvencia automobilov a MHD na nábreží Dunaja. Snahou môjho riešenia je zmeniť organizáciu nábrežia na kľudnú pešiu promenádu, pomocou podzemnej komunikácie ( električková trať ostáva zachovaná na teréne ). Nábrežie sa tak odľahčí od dopravy a vznikne nábrežie atraktívne pre oddych, rekreáciu a zábavu, či už pre ľudi prichádzajúcich z Petržalskej strany ( Sad J. Kráľa) alebo Starého mesta ( napojení na Hviezdoslavovo námestie ) Navrhla som dvojstupňovú promenádu, ktorá by zabezpečila pohyb peších na novovzniknutom ťahu Eurovea a Riverpark. Ďalším prínosom je oživenie nábrežia a pritiahnúť ľudí ( vďaka novovzniknutým kaviarničkám, sprístupnením nábrežia k vode, doplnením urbanistické priestoru atraktivitami zaujímavými pre všetky vekové kategorie).
Kľúčové slová:dvojstupňová promenáda, oživenie nábrežia, prístup k vode


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene