Feb 28, 2020   6:12 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Bratislava - riverbank of Danube
Written by (author): Ing. arch. Petra Horkavá
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bratislava - nábrežie Dunja, štúdia a projekt rekonštrukcie
Summary:Nábrežie Dunaja je prepojené s centrom mesta. Územie je riešené v 2 úrovniach. Medzi Námestím L.Štúra s SNM sa vytvorilo námestie, oddychová a spoločenská zóna. Schodiskové sedenie poskytuje ľuďom bližší kontakt s Dunajom. Pre docielenie výsledného posobenia využíva pešie trasy a priestranstvá, akcenty ( ako fontána , nová budova osobného prístavu ) pre lepšiu orientáciu , mobiliár a zeleň ako protihlukovú bariéru aj ako prirodzenú súčasť prostredia.
Key words:Vajanského nábrežie, nábrežie Dunaja, urbanizmus


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited