26. 2. 2020  20:22 Viktor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Autor: Ing. arch. Diana Juhásová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Michala Kozáková
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Abstrakt:Cieľom projektu je nadviazanie nielen na zadanie diplomovej práce ale aj na samotné požiadavky samosprávy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. V návrhu sa snažím prepájam jednotlivé témy v čo najväčšej možnej miere. Celá štúdia je navrhnutá a vypracovaná s ohľadmi na existujúcu štruktúru v mestskej štvrti, jej charakter a atmosféru vidieckeho sídla. Značnú časť projektu predstavuje obytná funkcia a to prevažne zložená z rodinných domov doplnená o zóny s bývaním v bytových domoch. Polyfunkcia bola navrhnutá v súlade jednak s existujúcou polyfunkciou v obci no počíta aj s navrhovanou a plánovanou výstavbou niektorých obecných štvrtí, ktoré sú aktuálne vo výstavbe. Veľkou úlohou v projektovaní štúdie bola aj verejná zeleň, ktorej je v obci nedostatok. Takáto zeleň bola v mojej štúdií navrhnutá v rôznych podobách na miestach, kde si to funkcia vyžadovala – líniová zeleň popri súkromných záhradách, izolačná zeleň oddeľujúca rušné cestné komunikácie, parková zeleň v novo navrhovaných mestských parkoch, ale tiež prírodná zeleň priamo nadväzujúca na nadregionálne biokoridory, ktoré sa v území nachádzajú. Celkový raster a štruktúra nového návrhu je založená na historických prameňoch o priebehu vzniku tejto mestskej časti.
Klíčová slova:rozvoj, história, urbanizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně