Feb 18, 2020   7:23 a.m. Jaromír
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Bratislava City Záhorská Bystrica - Concept of Development
Written by (author): Ing. arch. Diana Juhásová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:Michala Kozáková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Summary:Cieľom projektu je nadviazanie nielen na zadanie diplomovej práce ale aj na samotné požiadavky samosprávy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. V návrhu sa snažím prepájam jednotlivé témy v čo najväčšej možnej miere. Celá štúdia je navrhnutá a vypracovaná s ohľadmi na existujúcu štruktúru v mestskej štvrti, jej charakter a atmosféru vidieckeho sídla. Značnú časť projektu predstavuje obytná funkcia a to prevažne zložená z rodinných domov doplnená o zóny s bývaním v bytových domoch. Polyfunkcia bola navrhnutá v súlade jednak s existujúcou polyfunkciou v obci no počíta aj s navrhovanou a plánovanou výstavbou niektorých obecných štvrtí, ktoré sú aktuálne vo výstavbe. Veľkou úlohou v projektovaní štúdie bola aj verejná zeleň, ktorej je v obci nedostatok. Takáto zeleň bola v mojej štúdií navrhnutá v rôznych podobách na miestach, kde si to funkcia vyžadovala – líniová zeleň popri súkromných záhradách, izolačná zeleň oddeľujúca rušné cestné komunikácie, parková zeleň v novo navrhovaných mestských parkoch, ale tiež prírodná zeleň priamo nadväzujúca na nadregionálne biokoridory, ktoré sa v území nachádzajú. Celkový raster a štruktúra nového návrhu je založená na historických prameňoch o priebehu vzniku tejto mestskej časti.
Key words:rozvoj, história, urbanizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited