Feb 25, 2020   7:38 a.m. Frederik
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction of Svätotrojičné námestie in Krupina
Written by (author): Ing. arch. Katarína Chalániová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Summary:Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť koncept na rekonštrukciu Svätotrojičného námestia v Krupine tak, aby vznikol plnohodnotný hlavný verejný priestor s funkciou reprezentačnou, zhromažďovacou a čiastočne aj relaxačnou. Hlavným problémom námestia je otázka tranzitnej dopravy, ktorá prechádza námestím. Môj návrh počíta s vylúčením tejto dopravy mestským okruhom a obmedzením dopravy na osobné autá a zásobovanie. Ďalším predmetom návrhu je vylúčenie parkovania na námestí a návrh parkovacích domov v blízkosti námestia. Pri navrhovaní som prehodnotila množstvo výtvarných diel a zelene na námestí, ktoré som zredukovala na Svätotrojičný stĺp a stromoradia po obvode námestia. Pre môj návrh je charakteristický štvorcový motív, ktorý vychádza z ortogonálneho tvaru námestia. Štvorce vyjadrené v dlažbe sú usporiadané do pravidelného rastra, ktorý je však po uhlopriečkach narušený, indikuje dynamiku pohybu chodcov. Malá architektúra rovnako ako aj navrhovaný mobiliár sa nesie v duchu minimalizmu z dôvodu maximálneho odhmotnenia priestoru a dosiahnutia asketického charakteru námestia so stredovekým charakterom, avšak moderným výrazom.
Key words:verejný priestor, námestie, historizmus, minimalizmus

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited