26. 1. 2020  1:06 Tamara
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Autor: Ing. arch. Katarína Michalková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce bola obnova, resp. prestavba Svätotrojičného námestia v Krupine. Návrh si vyžadoval potrebné preskúmanie a zohľadnenie všetkých analýz a prieskumov, ktoré vzišli po návšteve samotného miesta. Námestie, nakoľko sa nachádza v centrálnej polohe mesta, si vyžadovalo adekvátne skultúrnenie a vytvorenie rôznorodých priestorov využiteľných pre relax a oddych, ale aj priestranstvá pre reprezentačno-spoločenské účely. Ďalej bolo potrebné námestie zjednotiť, keďže v súčasnosti tomu tak nie je. To všetko sa premietlo do môjho návrhu. Vytvorila som námestie, ktorým je možné nerušene prejsť, posedieť si, načerpať energiu na oddychových miestach, stretnúť sa s ľuďmi na káve, vychutnať si nákupy v obchodíkoch miestneho charakteru a v neposlednom rade, navštíviť námestie v čase konania rozličných trhov, koncertov a podujatí. Priestor som navrhovala s prihliadnutím na historický ráz dobových fotografií, ako priestor s prevládajúcou rozptylovou a zhromaždovacou plochou, ktorý som doplnila o zeleň a historicky podložené korene ruží. Samotný prvotný výraz námestia je tvorený špecifickým usporiadaním kresby dlažby, rozmiestnením autorsky navrhnutého mobiliáru a dotvorený spomenutou zeleňou.
Klíčová slova:zeleň, revitalizácia, Krupina

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně