29. 1. 2020  3:18 Gašpar
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Autor: Ing. arch. Katarína Michalková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce bola obnova, resp. prestavba Svätotrojičného námestia v Krupine. Návrh si vyžadoval potrebné preskúmanie a zohľadnenie všetkých analýz a prieskumov, ktoré vzišli po návšteve samotného miesta. Námestie, nakoľko sa nachádza v centrálnej polohe mesta, si vyžadovalo adekvátne skultúrnenie a vytvorenie rôznorodých priestorov využiteľných pre relax a oddych, ale aj priestranstvá pre reprezentačno-spoločenské účely. Ďalej bolo potrebné námestie zjednotiť, keďže v súčasnosti tomu tak nie je. To všetko sa premietlo do môjho návrhu. Vytvorila som námestie, ktorým je možné nerušene prejsť, posedieť si, načerpať energiu na oddychových miestach, stretnúť sa s ľuďmi na káve, vychutnať si nákupy v obchodíkoch miestneho charakteru a v neposlednom rade, navštíviť námestie v čase konania rozličných trhov, koncertov a podujatí. Priestor som navrhovala s prihliadnutím na historický ráz dobových fotografií, ako priestor s prevládajúcou rozptylovou a zhromaždovacou plochou, ktorý som doplnila o zeleň a historicky podložené korene ruží. Samotný prvotný výraz námestia je tvorený špecifickým usporiadaním kresby dlažby, rozmiestnením autorsky navrhnutého mobiliáru a dotvorený spomenutou zeleňou.
Kľúčové slová:zeleň, revitalizácia, Krupina

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene