26. 1. 2020  15:57 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Autor: Bc. Michaela Prikrylová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu centrálnej uzlovej mestskej štruktúry mesta Krupina -- Svätotrojičného námestia. Pri tvorbe riešenia som vychádzala zo zadefinovania problémov a funkčného členenia priestoru, ktorých dôsledkom je strata záujmu miestnych obyvateľov ale aj návštevníkov o aktivity v daných priestoroch. V priebehu terénneho prieskumu bolo zrejmé, že veľké zaťaženie tranzitnou dopravou v kontakte s námestím predurčilo jeho funkciu ako dopravnú a priestor ovládla statická doprava. Pre pritiahnutie záujmu o túto štruktúru ako o priestor pre spoločenské, zhromaždovacie a oddychové aktivity navrhujem odklonenie tranzitnej dopravy mimo mesto, v kontakte s námestím zadefinovanie ukľudnenej dopravy s rýchlostným obmedzením na 30km/h a premiestnenie statickej dopravy do okolitých ulíc. Hlavnou myšlienkou je teda vytvorenie priestoru vychádzajúceho z riešenia problémov, opierajúc sa o ideu poetickej tvorby, kde stavebným kameňom je rytmická jednotka, daktyl, zložená z jednej prízvučnej slabiky zosobnenej v líniách dlažby navádzajúcich v priestore a dvoch neprízvučných slabík, ktoré sú tvorené zeleňou a mobiliárom ako dotvorením funkcie, priehľadov a identity námestia. Najvýraznejším prvkom novo navrhnutého priestoru sú línie dlažby, ktoré zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v prepojení námestia s pešou komunikáciou na druhej strane rušnej cesty a samozrejme v spomalení dopravy na nej.
Kľúčové slová:nové funkcie námestia, rytmická jednotka, daktyl, línie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene