23. 1. 2020  21:24 Miloš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Autor: Ing. arch. Eva Malevič
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce je celkové preriešenie námestia Ľudovíta Štúra v Modre z urbanisticko- architektonického hľadiska. Toto územie možno pokladať za historické centrum Modry, ktoré zo severu uzatvára pohľad na Hornú bránu- povôdné mestské opevnenie a z juhu pohľad na Dolnú ulicu- niekdajšie Dolné námestie. Dominantou je socha Ľudovíta Štúra, po ktorom nesie námestie meno. Hlavným problémom tohto územia je pulzujúca doprava a náročná križovatka, ktorá je vedená priamo cez námestie. Ďalším problémom, a nielen tohto námestia, je vyriešenie statickej dopravy. Stále narastajúci počet áut snažiacich sa kdekoľvek zaparkovať má za následok fakt, že námestie pôsobí na človeka ako jedno veľké parkovisko. Preto filozofiou môjho riešenia je vytvorenie spoločenskej zóny, ktorej ústredným prvkom je socha národobuditeľa a skľudnenie dopravy vedúcej námestím. V dispozícii námestia sa abstraktne odráža strapec hrozna, ktorý ho delí na niekoľko častí a vymedzuje jeho najdôležitejšie body. Výsledkom mojej práce je novonavrhnutý zjednotený parter a zatraktívnenie verejného priestoru slúžiaceho hlavne pre peších.
Klíčová slova:námestie, Ľudovít Štúr, doprava

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná prácePřílohy práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně