Dec 14, 2019   10:47 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction square of Modra
Written by (author): Ing. arch. Eva Malevič
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia v Modre
Summary:Úlohou bakalárskej práce je celkové preriešenie námestia Ľudovíta Štúra v Modre z urbanisticko- architektonického hľadiska. Toto územie možno pokladať za historické centrum Modry, ktoré zo severu uzatvára pohľad na Hornú bránu- povôdné mestské opevnenie a z juhu pohľad na Dolnú ulicu- niekdajšie Dolné námestie. Dominantou je socha Ľudovíta Štúra, po ktorom nesie námestie meno. Hlavným problémom tohto územia je pulzujúca doprava a náročná križovatka, ktorá je vedená priamo cez námestie. Ďalším problémom, a nielen tohto námestia, je vyriešenie statickej dopravy. Stále narastajúci počet áut snažiacich sa kdekoľvek zaparkovať má za následok fakt, že námestie pôsobí na človeka ako jedno veľké parkovisko. Preto filozofiou môjho riešenia je vytvorenie spoločenskej zóny, ktorej ústredným prvkom je socha národobuditeľa a skľudnenie dopravy vedúcej námestím. V dispozícii námestia sa abstraktne odráža strapec hrozna, ktorý ho delí na niekoľko častí a vymedzuje jeho najdôležitejšie body. Výsledkom mojej práce je novonavrhnutý zjednotený parter a zatraktívnenie verejného priestoru slúžiaceho hlavne pre peších.
Key words:námestie, Ľudovít Štúr, doprava

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited