20. 1. 2020  10:29 Dalibor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Autor: Ing. arch. Eva Malevič
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce je celkové preriešenie námestia Ľudovíta Štúra v Modre z urbanisticko- architektonického hľadiska. Toto územie možno pokladať za historické centrum Modry, ktoré zo severu uzatvára pohľad na Hornú bránu- povôdné mestské opevnenie a z juhu pohľad na Dolnú ulicu- niekdajšie Dolné námestie. Dominantou je socha Ľudovíta Štúra, po ktorom nesie námestie meno. Hlavným problémom tohto územia je pulzujúca doprava a náročná križovatka, ktorá je vedená priamo cez námestie. Ďalším problémom, a nielen tohto námestia, je vyriešenie statickej dopravy. Stále narastajúci počet áut snažiacich sa kdekoľvek zaparkovať má za následok fakt, že námestie pôsobí na človeka ako jedno veľké parkovisko. Preto filozofiou môjho riešenia je vytvorenie spoločenskej zóny, ktorej ústredným prvkom je socha národobuditeľa a skľudnenie dopravy vedúcej námestím. V dispozícii námestia sa abstraktne odráža strapec hrozna, ktorý ho delí na niekoľko častí a vymedzuje jeho najdôležitejšie body. Výsledkom mojej práce je novonavrhnutý zjednotený parter a zatraktívnenie verejného priestoru slúžiaceho hlavne pre peších.
Kľúčové slová:námestie, Ľudovít Štúr, doprava

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene