Feb 28, 2020   8:05 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction of square in Modra
Written by (author): Ing. arch. Erika Tóthová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia v Modre
Summary:Úlohou záverečnej bakalárskej práce bolo vyriešiť priestor námestia Ľudovíta Štúra v Modre. V súčasnosti má námestie prevažne dopravný charakter, z čoho vyplýva jeho nízka estetická hodnota a to aj napriek tomu, že sa jedná priestor obostavaný množstvom renesančných meštianskych domov. Na námestí sa nachádza niekoľko budov s vysokou historickou hodnotou ako napríklad kostol sv. Štefana kráľa, Mestská brána (súčasť mestských hradieb) a niekoľko už spomínaných meštianskych domov. Moje riešenie sa opiera práve o históriu tohto priestoru spoločne s potrebou vytvorenia atraktívneho mestského centra, ktoré by sa zameralo hlavne na potrebu chodcov. Návrh samozrejme rešpektuje aj potrebu dopravy v priestore námestia, ale je riešená formou jednosmernej regulovanej komunikácie, prípadne formou obchvatu. Centrálny priestor námestia sa týmto pretvára na pešiu zónu s obnoveným potokom, zeleňou a lavičkami. Dôležitým prvkom námestia je aj súsošie Ľudovíta Štúra, ktoré sa momentálne nachádza medzi dvoma parkoviskami. V Návrhu ho premiestňujem na severný koniec námestia, čím sa stáva dominantnejším.
Key words:námestie, Modra, pešia zóna

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 5 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited