Apr 7, 2020   0:50 a.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction square of Modra
Written by (author): Ing. arch. Katarína Výletová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia v Modre
Summary:Úlohou zadanej bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu námestia Ľudovíta Štúra v Modre z architektonicko-urbanistického hľadiska. Riešené námestie sa nachádza vo východnej časti katastra a tvorí historické centrum mesta. Má longitudiálny charakter so zachovanou parceláciou a priečeliami pôvodných meštianskych domov po oboch stranách. Medzi najväčšie problémy v tomto území patrí frekventovaná doprava v ťažiskovej polohe, veľké plošné nároky a neorganizovanosť statickej dopravy, ako aj absencia rozptylovej plochy pred kostolom. Námestiu chýba otvorený a zároveň zjednotený spoločenský priestor s dostatočným počtom prvkov mestského mobiliáru. Vo svojom návrhu som sa snažila popasovať sa z vytýčenými problémami, ktoré zo súčasnej prevádzky pramenia, navrhnúť ich odstránenie alebo aspoň elimináciu a vytvoriť atraktívny verejný priestor, umožňujúci ďalší potencionálny rozvoj. Za lightmotív som si zvolila vyvierajúci prameň vody pretekajúci cez popraskanú zem svažitých vinohradov, ako základný predpoklad rastu vínnej révy. Celková koncepcia je teda len abstraktným odzrkadlením vinohradníckej tradície, ktorou je Modra povestná.
Key words:Modra, námestie, Ľudovít Štúr

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited