24. 10. 2020  23:30 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 

     
Výučba
     
Projekty     
     
Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Autor:
Ing. arch. Katarína Výletová
Pracovisko:
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rekonštrukcia námestia v Modre
Abstrakt:
Úlohou zadanej bakalárskej práce bolo navrhnúť rekonštrukciu námestia Ľudovíta Štúra v Modre z architektonicko-urbanistického hľadiska. Riešené námestie sa nachádza vo východnej časti katastra a tvorí historické centrum mesta. Má longitudiálny charakter so zachovanou parceláciou a priečeliami pôvodných meštianskych domov po oboch stranách. Medzi najväčšie problémy v tomto území patrí frekventovaná doprava v ťažiskovej polohe, veľké plošné nároky a neorganizovanosť statickej dopravy, ako aj absencia rozptylovej plochy pred kostolom. Námestiu chýba otvorený a zároveň zjednotený spoločenský priestor s dostatočným počtom prvkov mestského mobiliáru. Vo svojom návrhu som sa snažila popasovať sa z vytýčenými problémami, ktoré zo súčasnej prevádzky pramenia, navrhnúť ich odstránenie alebo aspoň elimináciu a vytvoriť atraktívny verejný priestor, umožňujúci ďalší potencionálny rozvoj. Za lightmotív som si zvolila vyvierajúci prameň vody pretekajúci cez popraskanú zem svažitých vinohradov, ako základný predpoklad rastu vínnej révy. Celková koncepcia je teda len abstraktným odzrkadlením vinohradníckej tradície, ktorou je Modra povestná.
Kľúčové slová:
Modra, námestie, Ľudovít Štúr

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Záverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene