Dec 14, 2019   10:20 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction square of Modra
Written by (author): Ing. arch. Erika Zemanová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia v Modre
Summary:SÚHRN: Témou mojej bakalárskej práce je rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra v Modre. Mesto Modra je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Tento vinohradnícky región pomyselne začína územím nášho hlavného mesta -- Bratislava, pokračuje cez vinohradnícke centrá -- Sv. Jur a Pezinok priamo k Modre a končí pri Trnave. Dopravný ťah prepojujúci všetky spomínané oblasti prechádza námestím Modry, je akousi dopravnou tepnou, ktorá pulzuje priamo na námestí. Preto za hlavný problém riešeného územia považujem fakt, že námestie v Modre má skôr charakter ťažiskového dopravného uzla ako verejného priestoru s oddychovou a spoločenskou funkciou. Riešenie tejto situácie ale nespočíva v zamedzení dopravy, ale iba v jej odľahčení, vo vytvorení kompromisu medzi pešou trasou a dopravnou. Popritom bolo však mojou snahou vytvoriť ústredný priestor poskytujúci oddych a relax, taktiež hru, rôznorodosť informácií a podnetov, no najmä priestor symbolizujúci vinohradnícku tradíciu a zároveň poskytujúci dostatočný priestor na udalosti, ktoré sa v Modre konajú vďaka tomu, že ešte aj dnes Modra žije vínom. Faktom zostáva , že Modra je dnes známa ako vinohradnícke mestečko, ktoré v sebe oddávna ukrýva výnimočný potenciál dorábaných vín. Abstrakcia strapca hrozna premietnutého do kompozície námestia sa stala preto mojou ústrednou myšlienkou.
Key words:strapec hrozna, vinohradnícke mestečko, verejný priestor

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 3 years from concluding this contract with no restrictions, incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited