26. 1. 2020  15:48 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Autor: Ing. arch. Erika Zemanová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Abstrakt:SÚHRN: Témou mojej bakalárskej práce je rekonštrukcia námestia Ľudovíta Štúra v Modre. Mesto Modra je súčasťou Malokarpatskej vinohradníckej oblasti. Tento vinohradnícky región pomyselne začína územím nášho hlavného mesta -- Bratislava, pokračuje cez vinohradnícke centrá -- Sv. Jur a Pezinok priamo k Modre a končí pri Trnave. Dopravný ťah prepojujúci všetky spomínané oblasti prechádza námestím Modry, je akousi dopravnou tepnou, ktorá pulzuje priamo na námestí. Preto za hlavný problém riešeného územia považujem fakt, že námestie v Modre má skôr charakter ťažiskového dopravného uzla ako verejného priestoru s oddychovou a spoločenskou funkciou. Riešenie tejto situácie ale nespočíva v zamedzení dopravy, ale iba v jej odľahčení, vo vytvorení kompromisu medzi pešou trasou a dopravnou. Popritom bolo však mojou snahou vytvoriť ústredný priestor poskytujúci oddych a relax, taktiež hru, rôznorodosť informácií a podnetov, no najmä priestor symbolizujúci vinohradnícku tradíciu a zároveň poskytujúci dostatočný priestor na udalosti, ktoré sa v Modre konajú vďaka tomu, že ešte aj dnes Modra žije vínom. Faktom zostáva , že Modra je dnes známa ako vinohradnícke mestečko, ktoré v sebe oddávna ukrýva výnimočný potenciál dorábaných vín. Abstrakcia strapca hrozna premietnutého do kompozície námestia sa stala preto mojou ústrednou myšlienkou.
Kľúčové slová:strapec hrozna, vinohradnícke mestečko, verejný priestor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene