Feb 28, 2020   7:39 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Square of Miners in Rožňava
Written by (author): Ing. arch. Lucia Kühnelová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Námestie baníkov v Rožňave
Summary:Východoslovenské mesto Rožňava ukrýva jedinečné štvorcové stredoveké Námestie baníkov, ktorého momentálny stav nezodpovedá jeho významu. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riešenie, ktoré by obnovilo jeho funkčné, estetické, ako aj technické hodnoty. Návrh námestia vychádza z myšlienky prinavrátenia tohto dôležitého priestoru ľuďom a vytvorenia živého a atraktívneho priestoru. Statická a dynamická doprava, ktorá je najvýraznejším problémom námestia, je odklonená do susedných ulíc, čím sa vytvorila pokojná pešia zóna. Kompozíciu návrhu určujú spoločensky a historicky dôležité body na námestí, na ktoré opticky navádza dlažba. Zvýraznená je tak dominanta námestia Strážna veža, radnica, Biskupský palác s morovým stĺpom a kostol sv. Anny. Dlažba taktiež navádza návštevníkov námestia do frekventovaného pešieho prechodu. V mojom návrhu sú zakomponované odkazy na históriu námestia, ako je stromová alej pri kostole a štyri "kašne" umiestnené v rohoch námestia. Navrhnutý mobiliár a malá architektúra dotvárajú minimalistickú atmosféru námestia, ktorá moderným spôsobom dáva vyniknúť jedinečnosti tohto stredovekého námestia.
Key words:verejný priestor, dynamika, navádzanie, historizmus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited