29. 3. 2020  11:01 Miroslav
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Námestie baníkov v Rožňave
Autor: Ing. arch. Tamara Čendulová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Námestie baníkov v Rožňave
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept na rekonštrukciu Námestia baníkov v Rožňave. Hlavnou myšlienkou môjho návrhu je odstránenie automobilovej dopravy z priestorov námestia a vytvorenie lukratívneho priestoru v srdci mesta, kde bude v popredí peší pohyb. Na základe získaných podkladov a po diskusii s miestnymi obyvateľmi som sa rozhodla celý koncept sústrediť práve na zachovanie tohto tvarovania, nie však už prostredníctvom hlavných cestných ťahov prechádzajúcimi priamo námestím, nakoľko pri dnešnej motorizácii je myšlienka ponechania automobilov v centrách miest už prekonaná. V mojom návrhu rátam s vylúčením dopravy prostredníctvom mestského okruhu a obmedzením dopravy na zásobovanie. Tento koncept pôvodného trasovania ciest ostane ponechaný v organizácii dlažby a jej logickom usporiadaní do prepojenia hlavných peších ťahov. Prostredníctvom redšie a hustejšie usporiadanej dlažby som sa snažila vytvoriť na námestí akoby funkčné celky určené na účelové využitie, či už plochy kultúry, stretávania sa, relaxačné plochy, plochy pre predajné stánky, terasy kaviarní a zeleň. Dôležitým faktom je tiež snaha o vytvorenie bezbariérového prostredia s ľahkou orientáciou v tomto priestore. Samozrejmosťou sú tiež vodné prvky a prvky zelene slúžiace nielen na dotvorenie tohto priestoru, ale aj na aktívne využitie napríklad pre hru detí. Súčasťou je aj snaha o informovanie verejnosti o hodnotách, najmä historických, tohto priestoru formou informačného panelu, ale aj výtvarným dotvorením múrika reliéfmi zobrazujúcimi erb, panorámu a pamiatky typické pre námestie.
Klíčová slova:historický koncept, verejný priestor, námestie, rekonštrukcia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně