25. 2. 2020  8:17 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Námestie baníkov v Rožňave
Autor: Ing. arch. Tamara Čendulová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Námestie baníkov v Rožňave
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept na rekonštrukciu Námestia baníkov v Rožňave. Hlavnou myšlienkou môjho návrhu je odstránenie automobilovej dopravy z priestorov námestia a vytvorenie lukratívneho priestoru v srdci mesta, kde bude v popredí peší pohyb. Na základe získaných podkladov a po diskusii s miestnymi obyvateľmi som sa rozhodla celý koncept sústrediť práve na zachovanie tohto tvarovania, nie však už prostredníctvom hlavných cestných ťahov prechádzajúcimi priamo námestím, nakoľko pri dnešnej motorizácii je myšlienka ponechania automobilov v centrách miest už prekonaná. V mojom návrhu rátam s vylúčením dopravy prostredníctvom mestského okruhu a obmedzením dopravy na zásobovanie. Tento koncept pôvodného trasovania ciest ostane ponechaný v organizácii dlažby a jej logickom usporiadaní do prepojenia hlavných peších ťahov. Prostredníctvom redšie a hustejšie usporiadanej dlažby som sa snažila vytvoriť na námestí akoby funkčné celky určené na účelové využitie, či už plochy kultúry, stretávania sa, relaxačné plochy, plochy pre predajné stánky, terasy kaviarní a zeleň. Dôležitým faktom je tiež snaha o vytvorenie bezbariérového prostredia s ľahkou orientáciou v tomto priestore. Samozrejmosťou sú tiež vodné prvky a prvky zelene slúžiace nielen na dotvorenie tohto priestoru, ale aj na aktívne využitie napríklad pre hru detí. Súčasťou je aj snaha o informovanie verejnosti o hodnotách, najmä historických, tohto priestoru formou informačného panelu, ale aj výtvarným dotvorením múrika reliéfmi zobrazujúcimi erb, panorámu a pamiatky typické pre námestie.
Kľúčové slová:historický koncept, verejný priestor, námestie, rekonštrukcia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene