Dec 12, 2019   9:55 p.m. Otília
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Renovation of Square in Stará Dúbravka, Bratislava
Written by (author): Bc. Vieroslava Šikudová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrucia námestia v Bratislave Starej Dúbravke
Summary:Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept na rekonštrukciu námestia v Bratislave Starej Dúbravke. Návrh má predovšetkým vdýchnuť život do námestia a poskytnúť domácim obyvateľom ale i návštevníkom možnosť relaxu a zhromažďovať sa pri rôznych udalostiach a zároveň reprezentovať. Hlavným problémom je, že námestím prechádza tranzitná doprava ale i nevhodný architektonický výraz niektorých objektov. V mojom návrhu uvažujem s čiastočným vylúčením dopravy z centra tohto priestoru, obmedzením dopravy na MHD a zásobovanie. Tiež vylučujem parkovanie na námestí a navrhujem nové parkovacie miesta v blízkosti námestia, pri miestnom úrade, novo navrhnutom obchodnom dome a popri ceste. Pri navrhovaní som zachovala pamätihodnosť - Kamenný kríž na svojom pôvodnom mieste, len pamätnú tabuľu som viac vtiahla do priestoru námestia. Charakteristickým pre môj návrh je štvorcový, ale i pásikavý motív, ktorý má vťahovať návštevníkov priamo do územia, už od nástupu do námestia.
Key words:pamätihodnosti, pešia zóna, rekonštrukcia námestia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited