21. 1. 2020  0:33 Vincent
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrucia námestia v Bratislave Starej Dúbravke
Autor: Bc. Vieroslava Šikudová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrucia námestia v Bratislave Starej Dúbravke
Abstrakt:Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept na rekonštrukciu námestia v Bratislave Starej Dúbravke. Návrh má predovšetkým vdýchnuť život do námestia a poskytnúť domácim obyvateľom ale i návštevníkom možnosť relaxu a zhromažďovať sa pri rôznych udalostiach a zároveň reprezentovať. Hlavným problémom je, že námestím prechádza tranzitná doprava ale i nevhodný architektonický výraz niektorých objektov. V mojom návrhu uvažujem s čiastočným vylúčením dopravy z centra tohto priestoru, obmedzením dopravy na MHD a zásobovanie. Tiež vylučujem parkovanie na námestí a navrhujem nové parkovacie miesta v blízkosti námestia, pri miestnom úrade, novo navrhnutom obchodnom dome a popri ceste. Pri navrhovaní som zachovala pamätihodnosť - Kamenný kríž na svojom pôvodnom mieste, len pamätnú tabuľu som viac vtiahla do priestoru námestia. Charakteristickým pre môj návrh je štvorcový, ale i pásikavý motív, ktorý má vťahovať návštevníkov priamo do územia, už od nástupu do námestia.
Kľúčové slová:pamätihodnosti, pešia zóna, rekonštrukcia námestia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene