25. 1. 2020  17:44 Gejza
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Námestie baníkov v Rožňave
Autor: Ing. arch. Daniela Jankovičová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Námestie baníkov v Rožňave
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce, bolo navrhnúť rekonštrukciu námestia baníkov v Rožňave. Mesto Rožňava je jedným z historicky významných miest Slovenska, v ktorom sa nachádza pamiatkovo chránené stredoveké námestia s množstvom historických pamiatok. Miesto, ktoré bolo kedysi centrom baníctva a rozvíjajúcich remesiel. Dnes však toto mesto stratilo svoje čaro a mojou prácou sa o toto prinavrátenie pokúšam. Riešené územie je zaujímavé svojou originálnou symbolikou, ktorú predstavujú symboly baníctva. Tieto symboly, ktoré sú znázornené v erbe mesta sa mi stali inšpiráciou pri navrhovaní rekonštrukcie zadaného námestia. V erbe mesta sú zobrazené tri ruže predstavujúce ťažené rudy v okolí zlato, striebro a meď. Tieto ruže som postupne zjednodušovala a pretvárala do geometrického tvaru štvorca. Štvorec predstavuje zároveň typický stredoveký štvorcový typ námestia. Tento základný geometrický tvar sa stal základným motívom môjho navrhovaného riešenia na rekonštrukciu. Jednotlivé štvorce som postupne natáčala a smerovala k jednotlivým historickým pamiatkam námestia. Medzi tieto chránené pamiatky patrí napríklad: pomník s bustou Františky Andrássyovej, Rímskokatolícky kostol svätého Františka Xaverského, morový stĺp, budova kláštora františkánov a k nemu patriaci kostol svätej Anny. Na námestí sa nachádza mnoho ďalších historicky významných pamiatok. Natáčaním a vysúvaním štvorcov smerom von z námestia som zároveň chcela pritiahnuť okoloidúcich ľudí z vedľajších ulíc do centra mesta -- námestia. Do miesta, ktoré sa stalo "energiou" a kultúrnym centrom Rožňavy. Zároveň sa riešené územie člení na viacero funkčných častí, ako je časť spoločenská, kultúrna, relaxačná a reprezentačná. Jednotlivé časti sa prelínajú a vytvárajú tak miesto, ktoré sa stáva klenotom a centrom baníckeho mesta Rožňava.
Klíčová slova:funkčnosť, rekonštrukcia námestia, hodnota, geometrická jednoduchosť

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně