Dec 15, 2019   5:37 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The Square Miners Roznava
Written by (author): Ing. arch. Daniela Jankovičová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Námestie baníkov v Rožňave
Summary:Úlohou mojej bakalárskej práce, bolo navrhnúť rekonštrukciu námestia baníkov v Rožňave. Mesto Rožňava je jedným z historicky významných miest Slovenska, v ktorom sa nachádza pamiatkovo chránené stredoveké námestia s množstvom historických pamiatok. Miesto, ktoré bolo kedysi centrom baníctva a rozvíjajúcich remesiel. Dnes však toto mesto stratilo svoje čaro a mojou prácou sa o toto prinavrátenie pokúšam. Riešené územie je zaujímavé svojou originálnou symbolikou, ktorú predstavujú symboly baníctva. Tieto symboly, ktoré sú znázornené v erbe mesta sa mi stali inšpiráciou pri navrhovaní rekonštrukcie zadaného námestia. V erbe mesta sú zobrazené tri ruže predstavujúce ťažené rudy v okolí zlato, striebro a meď. Tieto ruže som postupne zjednodušovala a pretvárala do geometrického tvaru štvorca. Štvorec predstavuje zároveň typický stredoveký štvorcový typ námestia. Tento základný geometrický tvar sa stal základným motívom môjho navrhovaného riešenia na rekonštrukciu. Jednotlivé štvorce som postupne natáčala a smerovala k jednotlivým historickým pamiatkam námestia. Medzi tieto chránené pamiatky patrí napríklad: pomník s bustou Františky Andrássyovej, Rímskokatolícky kostol svätého Františka Xaverského, morový stĺp, budova kláštora františkánov a k nemu patriaci kostol svätej Anny. Na námestí sa nachádza mnoho ďalších historicky významných pamiatok. Natáčaním a vysúvaním štvorcov smerom von z námestia som zároveň chcela pritiahnuť okoloidúcich ľudí z vedľajších ulíc do centra mesta -- námestia. Do miesta, ktoré sa stalo "energiou" a kultúrnym centrom Rožňavy. Zároveň sa riešené územie člení na viacero funkčných častí, ako je časť spoločenská, kultúrna, relaxačná a reprezentačná. Jednotlivé časti sa prelínajú a vytvárajú tak miesto, ktoré sa stáva klenotom a centrom baníckeho mesta Rožňava.
Key words:funkčnosť, rekonštrukcia námestia, hodnota, geometrická jednoduchosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited