24. 1. 2020  3:31 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Námestie baníkov v Rožňave
Autor: Ing. arch. Daniela Jankovičová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Námestie baníkov v Rožňave
Abstrakt:Úlohou mojej bakalárskej práce, bolo navrhnúť rekonštrukciu námestia baníkov v Rožňave. Mesto Rožňava je jedným z historicky významných miest Slovenska, v ktorom sa nachádza pamiatkovo chránené stredoveké námestia s množstvom historických pamiatok. Miesto, ktoré bolo kedysi centrom baníctva a rozvíjajúcich remesiel. Dnes však toto mesto stratilo svoje čaro a mojou prácou sa o toto prinavrátenie pokúšam. Riešené územie je zaujímavé svojou originálnou symbolikou, ktorú predstavujú symboly baníctva. Tieto symboly, ktoré sú znázornené v erbe mesta sa mi stali inšpiráciou pri navrhovaní rekonštrukcie zadaného námestia. V erbe mesta sú zobrazené tri ruže predstavujúce ťažené rudy v okolí zlato, striebro a meď. Tieto ruže som postupne zjednodušovala a pretvárala do geometrického tvaru štvorca. Štvorec predstavuje zároveň typický stredoveký štvorcový typ námestia. Tento základný geometrický tvar sa stal základným motívom môjho navrhovaného riešenia na rekonštrukciu. Jednotlivé štvorce som postupne natáčala a smerovala k jednotlivým historickým pamiatkam námestia. Medzi tieto chránené pamiatky patrí napríklad: pomník s bustou Františky Andrássyovej, Rímskokatolícky kostol svätého Františka Xaverského, morový stĺp, budova kláštora františkánov a k nemu patriaci kostol svätej Anny. Na námestí sa nachádza mnoho ďalších historicky významných pamiatok. Natáčaním a vysúvaním štvorcov smerom von z námestia som zároveň chcela pritiahnuť okoloidúcich ľudí z vedľajších ulíc do centra mesta -- námestia. Do miesta, ktoré sa stalo "energiou" a kultúrnym centrom Rožňavy. Zároveň sa riešené územie člení na viacero funkčných častí, ako je časť spoločenská, kultúrna, relaxačná a reprezentačná. Jednotlivé časti sa prelínajú a vytvárajú tak miesto, ktoré sa stáva klenotom a centrom baníckeho mesta Rožňava.
Kľúčové slová:funkčnosť, rekonštrukcia námestia, hodnota, geometrická jednoduchosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene