Dec 14, 2019   8:06 p.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Urban planning and architectural solutions for Bratislava Karadžičova Street Mlynske nivy
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Švehlová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Summary:Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť návrh centrálnej mestskej štruktúry v bratislave v oblasti kríženia komunikácií Mlynské nivy a Miletičovej ulice. Tento mestský priestor je dopravne veľmi vyťažený sú v ňom nevhodne umiestnené objekty priemyselných budov v zlom technickom stave. Preto úlohou práce je navrhnúť mestský priestor tak, aby vyhovoval požiadavkam súčasnej prevádzky a kapacitným požiadavkam. Hlavnou časťou urbanistického návrhu je vyriešenie problematiky umiestnenia autobusovej stanice, ktorá v súčasnosti je v zlom technickom stave a jej priestor nie je dostatočne reprezentatívny ani nevyhovuje nárokom jej návštevníkov. Nová budova autobusovej stanice bola umiestnená na opačnú stranu komunikácie Mlynské nivy, do oblasti križovatky s viacerými možnosťami vjazdu a výjazdu autobusov zo všetkých strán územia. Hlavná budova stanice je hmotovou dominantou zóny a svojou architektúrou má reprezentovať mesto Bratislava. Prevádzka autobusov bola umiestnená do podzemia tak, aby nenarúšala pešie trasy v úrovni parteru. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou návrhu bolo vytvorenie hlavných peších trás, aby bolo zabezpečené prepojenie budov občianskej vybavenosti, autobusovej stanice a obytných zón navrhovaného územia s oblasťou opačnej strany komunikácie Landererova, kde sa nachádza budova SND a obchodné centrum Erovea. Časti, kde v súčastnosti existujú priemyselné objekty boli pretransformované na územia obytné alebo územia občianskej vybavenosti zameranej na administratívu, obchod a školstvo. Pešia trasa smerom od autobusovej stanice smerom k budove SND bola zmenená na promenádu so zeleňou tak, aby tento priestor bol čo najviac atraktívny pre návštevníkov stanice zároveň poskytoval kultúrne vyžytie v budovách po stranách promenády.
Key words:Mlynské nivy, autobusová stanica, urbanistický návrh

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited