25. 1. 2020  17:25 Gejza
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Autor: Ing. arch. Zuzana Švehlová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce bolo vytvoriť návrh centrálnej mestskej štruktúry v bratislave v oblasti kríženia komunikácií Mlynské nivy a Miletičovej ulice. Tento mestský priestor je dopravne veľmi vyťažený sú v ňom nevhodne umiestnené objekty priemyselných budov v zlom technickom stave. Preto úlohou práce je navrhnúť mestský priestor tak, aby vyhovoval požiadavkam súčasnej prevádzky a kapacitným požiadavkam. Hlavnou časťou urbanistického návrhu je vyriešenie problematiky umiestnenia autobusovej stanice, ktorá v súčasnosti je v zlom technickom stave a jej priestor nie je dostatočne reprezentatívny ani nevyhovuje nárokom jej návštevníkov. Nová budova autobusovej stanice bola umiestnená na opačnú stranu komunikácie Mlynské nivy, do oblasti križovatky s viacerými možnosťami vjazdu a výjazdu autobusov zo všetkých strán územia. Hlavná budova stanice je hmotovou dominantou zóny a svojou architektúrou má reprezentovať mesto Bratislava. Prevádzka autobusov bola umiestnená do podzemia tak, aby nenarúšala pešie trasy v úrovni parteru. Ďalšou veľmi dôležitou súčasťou návrhu bolo vytvorenie hlavných peších trás, aby bolo zabezpečené prepojenie budov občianskej vybavenosti, autobusovej stanice a obytných zón navrhovaného územia s oblasťou opačnej strany komunikácie Landererova, kde sa nachádza budova SND a obchodné centrum Erovea. Časti, kde v súčastnosti existujú priemyselné objekty boli pretransformované na územia obytné alebo územia občianskej vybavenosti zameranej na administratívu, obchod a školstvo. Pešia trasa smerom od autobusovej stanice smerom k budove SND bola zmenená na promenádu so zeleňou tak, aby tento priestor bol čo najviac atraktívny pre návštevníkov stanice zároveň poskytoval kultúrne vyžytie v budovách po stranách promenády.
Kľúčové slová:Mlynské nivy, autobusová stanica, urbanistický návrh

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene