24. 1. 2020  4:52 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Autor: Ing. arch. Soňa Krišková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Abstrakt:Úlohou diplomovej práce je vyriešiť územie ohraničené cestným komunikáciami Páričkova, Karadžičova, Landererova, Košická z hľadiska urbanisticko -- architektonického riešenia. Územie je v súčasnosti z väčšej časti nevyužívane, pripravené na novú zástavbu. Potrebné je v území správne definovať väzby na jednotlivé funkcie. V území sa nachádzajú 2 pamiatkovo chránené objekty, bývalá tepláreň a objekt Cvernovky. Návrh obe budovy rešpektuje. Tepláreň prebrala funkciu galérie. Filozofiou môjho riešenia je vytvorenie dvoch línií -- zelene a pohybu. Línia pohybu je podporená umiestnením autobusovej stanice, z ktorej sa ľudia dostanú na požadované miesta, ako Eurovea, nábrežie, centrum mesta, Zimný prístav, blízke business centrá a tiež na sieť mestskej MHD. Na tejto línií je tiež situovaných niekoľko galérií vrátane pamiatkovej teplárne a existujúcej Design Factory. Línia zelene sleduje smer zo Šafárikovho námestia cez parčík na Jakubovom námestí, vedie zachovanou stromovou alejou na Továrenskej ulici cez novovytvorený parčík na Dullovo námestie. V území sú zastúpené funkcie obytné, administratívne, obchodné a tiež služby. V blízkosti autobusovej stanice je umiestnený hotel. Navrhované objekty výškovo rešpektujú okolitú zástavbu, dominanty sú umiestnené v nárožných polohách a pri významných vstupoch do územia.
Klíčová slova:Autobusová stanica, Mlynské Nivy, kompozičná os

Aktuální stupeň zveřejnění
 
poskytuje pouze anotace a abstrakty závěrečné práce, kontakty, pokud autor nebo školitel nesouhlasí se zveřejněním celého textu. Autor může uvést kontaktní údaje (jako nepovinné).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně