Dec 8, 2019   2:14 a.m. Marína
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Urban architectural solution for Bratislava, location Karadzicova street, Mlynske Nivy
Written by (author): Ing. arch. Soňa Krišková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Summary:Úlohou diplomovej práce je vyriešiť územie ohraničené cestným komunikáciami Páričkova, Karadžičova, Landererova, Košická z hľadiska urbanisticko -- architektonického riešenia. Územie je v súčasnosti z väčšej časti nevyužívane, pripravené na novú zástavbu. Potrebné je v území správne definovať väzby na jednotlivé funkcie. V území sa nachádzajú 2 pamiatkovo chránené objekty, bývalá tepláreň a objekt Cvernovky. Návrh obe budovy rešpektuje. Tepláreň prebrala funkciu galérie. Filozofiou môjho riešenia je vytvorenie dvoch línií -- zelene a pohybu. Línia pohybu je podporená umiestnením autobusovej stanice, z ktorej sa ľudia dostanú na požadované miesta, ako Eurovea, nábrežie, centrum mesta, Zimný prístav, blízke business centrá a tiež na sieť mestskej MHD. Na tejto línií je tiež situovaných niekoľko galérií vrátane pamiatkovej teplárne a existujúcej Design Factory. Línia zelene sleduje smer zo Šafárikovho námestia cez parčík na Jakubovom námestí, vedie zachovanou stromovou alejou na Továrenskej ulici cez novovytvorený parčík na Dullovo námestie. V území sú zastúpené funkcie obytné, administratívne, obchodné a tiež služby. V blízkosti autobusovej stanice je umiestnený hotel. Navrhované objekty výškovo rešpektujú okolitú zástavbu, dominanty sú umiestnené v nárožných polohách a pri významných vstupoch do územia.
Key words:Autobusová stanica, Mlynské Nivy, kompozičná os

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited