24. 1. 2020  5:23 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Autor: Ing. arch. Soňa Krišková
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Urbanisticko-architektonické riešenie lokality Bratislava Karadžičova ul. - Mlynské nivy
Abstrakt:Úlohou diplomovej práce je vyriešiť územie ohraničené cestným komunikáciami Páričkova, Karadžičova, Landererova, Košická z hľadiska urbanisticko -- architektonického riešenia. Územie je v súčasnosti z väčšej časti nevyužívane, pripravené na novú zástavbu. Potrebné je v území správne definovať väzby na jednotlivé funkcie. V území sa nachádzajú 2 pamiatkovo chránené objekty, bývalá tepláreň a objekt Cvernovky. Návrh obe budovy rešpektuje. Tepláreň prebrala funkciu galérie. Filozofiou môjho riešenia je vytvorenie dvoch línií -- zelene a pohybu. Línia pohybu je podporená umiestnením autobusovej stanice, z ktorej sa ľudia dostanú na požadované miesta, ako Eurovea, nábrežie, centrum mesta, Zimný prístav, blízke business centrá a tiež na sieť mestskej MHD. Na tejto línií je tiež situovaných niekoľko galérií vrátane pamiatkovej teplárne a existujúcej Design Factory. Línia zelene sleduje smer zo Šafárikovho námestia cez parčík na Jakubovom námestí, vedie zachovanou stromovou alejou na Továrenskej ulici cez novovytvorený parčík na Dullovo námestie. V území sú zastúpené funkcie obytné, administratívne, obchodné a tiež služby. V blízkosti autobusovej stanice je umiestnený hotel. Navrhované objekty výškovo rešpektujú okolitú zástavbu, dominanty sú umiestnené v nárožných polohách a pri významných vstupoch do územia.
Kľúčové slová:Autobusová stanica, Mlynské Nivy, kompozičná os

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene