24. 1. 2020  6:28 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Ing. arch. Natália Hrnčárová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:Anotácia práce Predmetom mojej práce bolo vniesť do Amerického námestia v Bratislave život, ktorý mu chýba a vytvoriť na ňom priestor pre ľudí. Toto námestie je zároveň dopravnou križovatkou časti staré mesto, spájajúcou ulice Májkova, Miczkiewiczova a dve námestia, Odborárske a Floriánske námestie a parkom. Tento park je v súčasnosti v zanedbanom stave.Stromy a kry sú tu prerastené a husté, čo nevytvára vhodné podmienky pre pohybovanie sa v tomto parčíku. Cez námestie je vedená trať električky pozdĺž ktorej sa vinie múr Fakultnej nemocnice. Keďže do budúcna sa uvažuje o zrušení Fakultnej nemocnice a o jej presunutí do nových okrajových častí mesta, rozhodla som sa tento múr zrušit a vytvoriť tak vzdušný otvorený priestor, čím by sa z diagonálneho tvaru námestia stalo pravouhlé a začlenili by sa do neho aj historické budovy inak uzavretého areálu nemocnice. Z toho dôvodu som volila aj pravouhlé členenie jednotlivých priestorov rozšíreného námestia. Priestory sú akoby samostatnými námestiami v jednom celku. Každý z nich má inú funkciu vďaka čomu sa námestie stane plnohodnotným námestím a nie len priestorom na odparkovanie alebo natankovanie auta ako je tomu v súčasnosti. Tieto úpravy si vyžiadali pretraťovanie električky z námestia na Vazovovu ulicu, čo v konečnom dôsledku nijak nenaruší hromadnú dopravu a presun cestujúcich. Priestor námestia sa plynule prepája s priestormi dvoch ďalších námestí, ktoré bolo treba opticky diferencovať, čo sa odzrkadlilo aj v pôdorysnom riešení dlažby. Ďalšim problémom sa mi zdal názov námestia, ktorý sa na prvý pohľad s námestím nijako nespája. Lebo len málokto vie, že názov dostalo na počesť Amerických osloboditeľov. O tomto fakte sa na mieste námestia nedozvieme a preto nám uniká. To mi bolo podnetom pre vytvorenie spojenia medzi pojmom Amerika a priestorom námestia. Postupným kryštalizovaním návrhu som dospela k myšlienke umiestniť na námestie sklenú skulptúru v tvare vlny, ktorá nahrádza pôvodnú fontánku a zároveň je symbolom Amerického pobrežia, kde sa na vlnách šantia surferi z celého sveta. Tak by sa zo Slovenského Amerického námestia mohlo stať svetové.
Klíčová slova:Minimalizmus, transparentnosť, prepojenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně