Dec 5, 2019   8:52 p.m. Oto
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:AMERICKÉ NÁMESTIE REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO PRIESTORU
Written by (author): Ing. arch. Natália Hrnčárová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:Anotácia práce Predmetom mojej práce bolo vniesť do Amerického námestia v Bratislave život, ktorý mu chýba a vytvoriť na ňom priestor pre ľudí. Toto námestie je zároveň dopravnou križovatkou časti staré mesto, spájajúcou ulice Májkova, Miczkiewiczova a dve námestia, Odborárske a Floriánske námestie a parkom. Tento park je v súčasnosti v zanedbanom stave.Stromy a kry sú tu prerastené a husté, čo nevytvára vhodné podmienky pre pohybovanie sa v tomto parčíku. Cez námestie je vedená trať električky pozdĺž ktorej sa vinie múr Fakultnej nemocnice. Keďže do budúcna sa uvažuje o zrušení Fakultnej nemocnice a o jej presunutí do nových okrajových častí mesta, rozhodla som sa tento múr zrušit a vytvoriť tak vzdušný otvorený priestor, čím by sa z diagonálneho tvaru námestia stalo pravouhlé a začlenili by sa do neho aj historické budovy inak uzavretého areálu nemocnice. Z toho dôvodu som volila aj pravouhlé členenie jednotlivých priestorov rozšíreného námestia. Priestory sú akoby samostatnými námestiami v jednom celku. Každý z nich má inú funkciu vďaka čomu sa námestie stane plnohodnotným námestím a nie len priestorom na odparkovanie alebo natankovanie auta ako je tomu v súčasnosti. Tieto úpravy si vyžiadali pretraťovanie električky z námestia na Vazovovu ulicu, čo v konečnom dôsledku nijak nenaruší hromadnú dopravu a presun cestujúcich. Priestor námestia sa plynule prepája s priestormi dvoch ďalších námestí, ktoré bolo treba opticky diferencovať, čo sa odzrkadlilo aj v pôdorysnom riešení dlažby. Ďalšim problémom sa mi zdal názov námestia, ktorý sa na prvý pohľad s námestím nijako nespája. Lebo len málokto vie, že názov dostalo na počesť Amerických osloboditeľov. O tomto fakte sa na mieste námestia nedozvieme a preto nám uniká. To mi bolo podnetom pre vytvorenie spojenia medzi pojmom Amerika a priestorom námestia. Postupným kryštalizovaním návrhu som dospela k myšlienke umiestniť na námestie sklenú skulptúru v tvare vlny, ktorá nahrádza pôvodnú fontánku a zároveň je symbolom Amerického pobrežia, kde sa na vlnách šantia surferi z celého sveta. Tak by sa zo Slovenského Amerického námestia mohlo stať svetové.
Key words:Minimalizmus, transparentnosť, prepojenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited