24. 1. 2020  4:40 Timotej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Ing. arch. Natália Hrnčárová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:Anotácia práce Predmetom mojej práce bolo vniesť do Amerického námestia v Bratislave život, ktorý mu chýba a vytvoriť na ňom priestor pre ľudí. Toto námestie je zároveň dopravnou križovatkou časti staré mesto, spájajúcou ulice Májkova, Miczkiewiczova a dve námestia, Odborárske a Floriánske námestie a parkom. Tento park je v súčasnosti v zanedbanom stave.Stromy a kry sú tu prerastené a husté, čo nevytvára vhodné podmienky pre pohybovanie sa v tomto parčíku. Cez námestie je vedená trať električky pozdĺž ktorej sa vinie múr Fakultnej nemocnice. Keďže do budúcna sa uvažuje o zrušení Fakultnej nemocnice a o jej presunutí do nových okrajových častí mesta, rozhodla som sa tento múr zrušit a vytvoriť tak vzdušný otvorený priestor, čím by sa z diagonálneho tvaru námestia stalo pravouhlé a začlenili by sa do neho aj historické budovy inak uzavretého areálu nemocnice. Z toho dôvodu som volila aj pravouhlé členenie jednotlivých priestorov rozšíreného námestia. Priestory sú akoby samostatnými námestiami v jednom celku. Každý z nich má inú funkciu vďaka čomu sa námestie stane plnohodnotným námestím a nie len priestorom na odparkovanie alebo natankovanie auta ako je tomu v súčasnosti. Tieto úpravy si vyžiadali pretraťovanie električky z námestia na Vazovovu ulicu, čo v konečnom dôsledku nijak nenaruší hromadnú dopravu a presun cestujúcich. Priestor námestia sa plynule prepája s priestormi dvoch ďalších námestí, ktoré bolo treba opticky diferencovať, čo sa odzrkadlilo aj v pôdorysnom riešení dlažby. Ďalšim problémom sa mi zdal názov námestia, ktorý sa na prvý pohľad s námestím nijako nespája. Lebo len málokto vie, že názov dostalo na počesť Amerických osloboditeľov. O tomto fakte sa na mieste námestia nedozvieme a preto nám uniká. To mi bolo podnetom pre vytvorenie spojenia medzi pojmom Amerika a priestorom námestia. Postupným kryštalizovaním návrhu som dospela k myšlienke umiestniť na námestie sklenú skulptúru v tvare vlny, ktorá nahrádza pôvodnú fontánku a zároveň je symbolom Amerického pobrežia, kde sa na vlnách šantia surferi z celého sveta. Tak by sa zo Slovenského Amerického námestia mohlo stať svetové.
Kľúčové slová:Minimalizmus, transparentnosť, prepojenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene