20. 1. 2020  9:20 Dalibor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekonštrukcia námestia Bratislava Stará Dúbravka
Autor: Ing. arch. Miroslav Úradník
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekonštrukcia námestia Bratislava Stará Dúbravka
Abstrakt:Mestská časť Dúbravka ukrýva jedinečný vidiecky ráz a zachováva si svoju identitu.Momentálny stav Námestia v Starej Dúbravke nezodpovedá svojím zovňajškom funkcií námestia. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riešenie, ktoré by obnovilo jeho funkčné, estetické, ako aj technické hodnoty. Hlavným podnetom pre tento návrh bolo navrátenie pôvodných vlastnosti a funkcií námestia. Návrh by mal poskytnúť obyvateľom aktívny priestor určený ako pre spoločenský život , tak aj pre oddych. Práve z dôvodu vytvorenia oddychových zón bol určitý priestor venovaný cestnej premávke odklonený od námestia. Východiskom návrhu sú významné body nachádzajúce sa na námestí, ktoré sú zvýraznené a prepojené dlažbou. Tieto hlavné body vytvárajú dôležitý trojuholník. Ústredný bod námestia je vytvorený zo štvorca, v ktorom sa centrálne nachádza fontána. Ďalším bodom je pamätný kameň venovaný bývalým obyvateľom starej Dúbravky a posledným bodom je sakrálna pamiatka -- kríž, ktorý je umiestnený v pokojnom priestore parku. V návrhu sa nachádzajú aj prvky, ktoré vypovedajú históriu a povesti. Týmito prvkami sú medené tabule popisujúce dejiny tejto mestskej časti, historická mapa a stromová alej. Jedinečnosť tohto námestia spočíva v použitej architektúre a navrhnutom mobiliáry. Práve tieto prvky vyzdvihujú celkovú atmosféru tohto verejného priestoru.
Klíčová slova:verejný priestor, funkčnosť, námestie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně