Dec 15, 2019   5:32 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Renovation of Square in Stará Dúbravka, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Miroslav Úradník
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia Bratislava Stará Dúbravka
Summary:Mestská časť Dúbravka ukrýva jedinečný vidiecky ráz a zachováva si svoju identitu.Momentálny stav Námestia v Starej Dúbravke nezodpovedá svojím zovňajškom funkcií námestia. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riešenie, ktoré by obnovilo jeho funkčné, estetické, ako aj technické hodnoty. Hlavným podnetom pre tento návrh bolo navrátenie pôvodných vlastnosti a funkcií námestia. Návrh by mal poskytnúť obyvateľom aktívny priestor určený ako pre spoločenský život , tak aj pre oddych. Práve z dôvodu vytvorenia oddychových zón bol určitý priestor venovaný cestnej premávke odklonený od námestia. Východiskom návrhu sú významné body nachádzajúce sa na námestí, ktoré sú zvýraznené a prepojené dlažbou. Tieto hlavné body vytvárajú dôležitý trojuholník. Ústredný bod námestia je vytvorený zo štvorca, v ktorom sa centrálne nachádza fontána. Ďalším bodom je pamätný kameň venovaný bývalým obyvateľom starej Dúbravky a posledným bodom je sakrálna pamiatka -- kríž, ktorý je umiestnený v pokojnom priestore parku. V návrhu sa nachádzajú aj prvky, ktoré vypovedajú históriu a povesti. Týmito prvkami sú medené tabule popisujúce dejiny tejto mestskej časti, historická mapa a stromová alej. Jedinečnosť tohto námestia spočíva v použitej architektúre a navrhnutom mobiliáry. Práve tieto prvky vyzdvihujú celkovú atmosféru tohto verejného priestoru.
Key words:verejný priestor, funkčnosť, námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited