26. 1. 2020  15:34 Tamara
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia námestia Bratislava Stará Dúbravka
Autor: Ing. arch. Miroslav Úradník
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia námestia Bratislava Stará Dúbravka
Abstrakt:Mestská časť Dúbravka ukrýva jedinečný vidiecky ráz a zachováva si svoju identitu.Momentálny stav Námestia v Starej Dúbravke nezodpovedá svojím zovňajškom funkcií námestia. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riešenie, ktoré by obnovilo jeho funkčné, estetické, ako aj technické hodnoty. Hlavným podnetom pre tento návrh bolo navrátenie pôvodných vlastnosti a funkcií námestia. Návrh by mal poskytnúť obyvateľom aktívny priestor určený ako pre spoločenský život , tak aj pre oddych. Práve z dôvodu vytvorenia oddychových zón bol určitý priestor venovaný cestnej premávke odklonený od námestia. Východiskom návrhu sú významné body nachádzajúce sa na námestí, ktoré sú zvýraznené a prepojené dlažbou. Tieto hlavné body vytvárajú dôležitý trojuholník. Ústredný bod námestia je vytvorený zo štvorca, v ktorom sa centrálne nachádza fontána. Ďalším bodom je pamätný kameň venovaný bývalým obyvateľom starej Dúbravky a posledným bodom je sakrálna pamiatka -- kríž, ktorý je umiestnený v pokojnom priestore parku. V návrhu sa nachádzajú aj prvky, ktoré vypovedajú históriu a povesti. Týmito prvkami sú medené tabule popisujúce dejiny tejto mestskej časti, historická mapa a stromová alej. Jedinečnosť tohto námestia spočíva v použitej architektúre a navrhnutom mobiliáry. Práve tieto prvky vyzdvihujú celkovú atmosféru tohto verejného priestoru.
Kľúčové slová:verejný priestor, funkčnosť, námestie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene