24. 1. 2020  2:39 Timotej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Rekonštrukcia námestia v Bratislave Dúbravke
Autor: Ing. arch. Ján Špiner
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Rekonštrukcia námestia v Bratislave Dúbravke
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je revitalizácia, regenerácia, rekonštrukcia verejného priestoru v mestskej časti Bratislavy -- Starej Dúbravke, (Žatevná ul.) s priľahlými ulicami. Verejný priestor -- námestie, v súčasnosti netvorí úlohu verejného priestoru, určeného na oddych, zábavu, či služby. Vidiecke prostredie tak stratilo svoj charakter. Prílišné dopravné riešenie tak zabraňuje využitiu tohto územia na rekreačné, či iné účely. Vidiecke prostredie v ktorom sa námestie nachádza sprevádzajú historické súvislosti, ktoré môžu ovplivniť tvorbu projektov pre záchranu tohto územia. Nasledujúca práca sa zaoberá prinavráteniu histórie do tohto územia a nové funkčné využitie tohto priestoru, pre rekreačno-zábavné, obchodné či iné funkcie. Výrazným zásahom do územia je odklonenie dopravy, pre získanie kvalitnejšieho voľného priestoru pre peších. Rozdelenie námestia na trhovú a rekreačno zábavnú časť, či poloverejný priestor. Tak vzniká nová pešia zóna s zakomponovaná vo vidieckom prostredí starej pôvodnej dediny. Využitie opustených objektov priamo vcentrálnej časti územia, pre kultúru, či muzeálne účely. Integrácia nových funkcií. Z materiálneho či vizuálneho hľadiska ide predovšetkým o návrh nového typu dlažby, kompozične stvárnenej do lákavého prostredia s určitými dominantami, či akcentami. Prostredie ponúkne kvalitné rekreačné možnosti v lete ako aj v zime.
Klíčová slova:trhy, Pešia zóna, námestie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně