Dec 15, 2019   10:57 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Renovation of Square in Dúbravka, Bratislava
Written by (author): Ing. arch. Ján Špiner
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia námestia v Bratislave Dúbravke
Summary:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je revitalizácia, regenerácia, rekonštrukcia verejného priestoru v mestskej časti Bratislavy -- Starej Dúbravke, (Žatevná ul.) s priľahlými ulicami. Verejný priestor -- námestie, v súčasnosti netvorí úlohu verejného priestoru, určeného na oddych, zábavu, či služby. Vidiecke prostredie tak stratilo svoj charakter. Prílišné dopravné riešenie tak zabraňuje využitiu tohto územia na rekreačné, či iné účely. Vidiecke prostredie v ktorom sa námestie nachádza sprevádzajú historické súvislosti, ktoré môžu ovplivniť tvorbu projektov pre záchranu tohto územia. Nasledujúca práca sa zaoberá prinavráteniu histórie do tohto územia a nové funkčné využitie tohto priestoru, pre rekreačno-zábavné, obchodné či iné funkcie. Výrazným zásahom do územia je odklonenie dopravy, pre získanie kvalitnejšieho voľného priestoru pre peších. Rozdelenie námestia na trhovú a rekreačno zábavnú časť, či poloverejný priestor. Tak vzniká nová pešia zóna s zakomponovaná vo vidieckom prostredí starej pôvodnej dediny. Využitie opustených objektov priamo vcentrálnej časti územia, pre kultúru, či muzeálne účely. Integrácia nových funkcií. Z materiálneho či vizuálneho hľadiska ide predovšetkým o návrh nového typu dlažby, kompozične stvárnenej do lákavého prostredia s určitými dominantami, či akcentami. Prostredie ponúkne kvalitné rekreačné možnosti v lete ako aj v zime.
Key words:trhy, Pešia zóna, námestie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited