28. 1. 2020  23:55 Alfonz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Bratislave Dúbravke
Autor: Ing. arch. Ján Špiner
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Silvia Bašová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Bratislave Dúbravke
Abstrakt:Hlavným cieľom tejto bakalárskej práce je revitalizácia, regenerácia, rekonštrukcia verejného priestoru v mestskej časti Bratislavy -- Starej Dúbravke, (Žatevná ul.) s priľahlými ulicami. Verejný priestor -- námestie, v súčasnosti netvorí úlohu verejného priestoru, určeného na oddych, zábavu, či služby. Vidiecke prostredie tak stratilo svoj charakter. Prílišné dopravné riešenie tak zabraňuje využitiu tohto územia na rekreačné, či iné účely. Vidiecke prostredie v ktorom sa námestie nachádza sprevádzajú historické súvislosti, ktoré môžu ovplivniť tvorbu projektov pre záchranu tohto územia. Nasledujúca práca sa zaoberá prinavráteniu histórie do tohto územia a nové funkčné využitie tohto priestoru, pre rekreačno-zábavné, obchodné či iné funkcie. Výrazným zásahom do územia je odklonenie dopravy, pre získanie kvalitnejšieho voľného priestoru pre peších. Rozdelenie námestia na trhovú a rekreačno zábavnú časť, či poloverejný priestor. Tak vzniká nová pešia zóna s zakomponovaná vo vidieckom prostredí starej pôvodnej dediny. Využitie opustených objektov priamo vcentrálnej časti územia, pre kultúru, či muzeálne účely. Integrácia nových funkcií. Z materiálneho či vizuálneho hľadiska ide predovšetkým o návrh nového typu dlažby, kompozične stvárnenej do lákavého prostredia s určitými dominantami, či akcentami. Prostredie ponúkne kvalitné rekreačné možnosti v lete ako aj v zime.
Kľúčové slová:trhy, Pešia zóna, námestie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene