28. 1. 2020  23:48 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Ing. arch. Beáta Urbanová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:V súčasnosti charakter námestia v mestskej časti Staré mesto dodáva alektričková trať, ktorá tvorí hlavnú kompozičnú líniu a parčík, ktorý je významným prvkom celého námestia. Charakter námestia, kde sa sústreďujú mladí ľudia, bude vyhľadávaním spoločenským miestom v Starom meste. Námestie je rozdelené na tri hlavné funkčné zóny -- relaxačno--vzdelávacia, oddychová zóna a reprezentatívna zóna ktoré, prvé dve sú v kontakte so zeleňou. Vznikajú tu väčšie rozptylové plochy vhodné aj na zimné obdobie, kde je možné obsadiť klziskom, tak sa námestie stáva vyhľadávaným aj cez zimné obdobie. Námestie tvoria dve zvislé hlavné kompozičné osi, a jedna vedľajšia, ktorá pre tým tvorila hlavnú kompozičnú os. V doprave sa vylúčili jednosmerné ulice, ale oba smery sa združili na jednej ulici Májkova, kde následne je riešená väčšia kapacita parkovacích miest, z tejto ulice je možné sa dostať do podzemného parkovania. Námestie je zjednotené spolu s časťou bývalej nemocnice, tak sa otvoril celý priestor a prepojenie z hornou stranou ulice. Pôdorys tvorí jednoduché línie, ktoré vytvárajú charakter námestia a taktiež určitým orientačným prvkom. Zachovanie niektorých vzácnych druhov a naznačenie bývalého parčíka, nám pripomína čo tu bolo pred tým. Mobiliár je riešený jednoduchými prvkami, tak aby nenarušovalo charakter priestoru. Zmenou funkcie niektorých častiach námestia a otvorenejším, nuž zároveň kľudnejším charakterom, je námestie viac spoločenským centrom a ponúka pre študentov vzdelanie ale aj relax.
Klíčová slova:Námestie, doprava, oddychová zóna

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně