Dec 15, 2019   5:55 a.m. Ivica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Americké námestie
Written by (author): Ing. arch. Beáta Urbanová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Americké námestie - rekonštrukcia verejného priestoru
Summary:V súčasnosti charakter námestia v mestskej časti Staré mesto dodáva alektričková trať, ktorá tvorí hlavnú kompozičnú líniu a parčík, ktorý je významným prvkom celého námestia. Charakter námestia, kde sa sústreďujú mladí ľudia, bude vyhľadávaním spoločenským miestom v Starom meste. Námestie je rozdelené na tri hlavné funkčné zóny -- relaxačno--vzdelávacia, oddychová zóna a reprezentatívna zóna ktoré, prvé dve sú v kontakte so zeleňou. Vznikajú tu väčšie rozptylové plochy vhodné aj na zimné obdobie, kde je možné obsadiť klziskom, tak sa námestie stáva vyhľadávaným aj cez zimné obdobie. Námestie tvoria dve zvislé hlavné kompozičné osi, a jedna vedľajšia, ktorá pre tým tvorila hlavnú kompozičnú os. V doprave sa vylúčili jednosmerné ulice, ale oba smery sa združili na jednej ulici Májkova, kde následne je riešená väčšia kapacita parkovacích miest, z tejto ulice je možné sa dostať do podzemného parkovania. Námestie je zjednotené spolu s časťou bývalej nemocnice, tak sa otvoril celý priestor a prepojenie z hornou stranou ulice. Pôdorys tvorí jednoduché línie, ktoré vytvárajú charakter námestia a taktiež určitým orientačným prvkom. Zachovanie niektorých vzácnych druhov a naznačenie bývalého parčíka, nám pripomína čo tu bolo pred tým. Mobiliár je riešený jednoduchými prvkami, tak aby nenarušovalo charakter priestoru. Zmenou funkcie niektorých častiach námestia a otvorenejším, nuž zároveň kľudnejším charakterom, je námestie viac spoločenským centrom a ponúka pre študentov vzdelanie ale aj relax.
Key words:Námestie, doprava, oddychová zóna

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited