24. 10. 2020  21:49 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 

Kontakty     
     
          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Bratislava - nábrežie Dunaja
Autor:
Ing. arch. Petra Horkavá
Pracovisko:
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:
Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Bratislava - nábrežie Dunaja
Abstrakt:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo nadviazať na preddiplomový projekt zameraný na riešenie a návrh atraktívnej lokality Eurovea --Zimný prístav, pokračovanie a hlavne vzájomné prepojiť dve mestské časti Bratislavy Ružinov a Petržalku. Snahou bolo nadviazať už na existujúce pešie ťahy, ako je aj pešie prepojenie ľavého brehu Dunaja od River parku až k Eurovey a zároveň overiť vznik nových peších mostov, ktoré by prepojili ľavý a pravý breh Dunaja a prispeli tak v priečnom smere k vytvoreniu plôch pre rekreačné aktivity Bratislavčanov i turistov. Hlavným cieľom tohto projektu bolo navrhnúť také urbanisticko-architektonické riešenie, ktoré by sa citlivo začlenilo do organizmu mesta, zároveň by prispelo k znovuzrodeniu nábrežnej promenády a k vytvoreniu absentujúceho pešieho prepojenia ľavého brehu Dunaja s pravým brehom Dunaja ( Ružinov--Petržalka )ako spojnica Business centier, atraktívneho bývania na území dnešného Zimného prístavu a územia určenému pre rekreačné aktivity nie len Bratislavčanov v náväznosti na športový a vysokoškolský areál Ekonomickej univerzity. Systém hlavných a vedľajších kompozičných osí sleduje prirodzený pohyb obyvateľov a prispieva ich vzájomným prelínaním k vytvoreniu nových ťažiskových častí, verejných priestorov -- námestí, promenády a podobne. Územie súčasného Zimného prístavu je veľmi atraktívne vzhľadom na svoju polohu pri nábreží Dunaja. Má vysoký potenciál stáť sa novým kultúrno-spoločenským centrom nie len pre samotných Bratislavčanov, ale aj turistov, ktorí navštívia hlavné mesto.
Kľúčové slová:
Zimný prístav, Eurovea, Nábrežie Dunaja

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene